Ubezpieczenie OC w działalności gospodarczej

Ubezpieczenie OC w działalności gospodarczej

Podstawą wykonywania jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest jej rejestracja, czy to poprzez złożenie we właściwym urzędzie gminy wniosku o wpisanie do ewidencji działalności gospodarczej, czy też rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym. Po pomyślnym przejściu całej wstępnej procedury możemy rozpocząć właściwą działalność. W związku z rozpoczęciem wykonywania działalności musimy również pamiętać o obowiązkach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Takim obowiązkiem jest, w przypadku prowadzenia działalności pod postacią spółki kapitałowej, konieczność zawarcia odpowiedniej umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym.

Przedmiotem tej umowy ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, a mianowicie odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników lub osób trzecich, które powstały w związku z prowadzoną działalnością. Poprzez zawarcie tej umowy oraz opłacanie, uzgodnionych w niej, składek przedsiębiorca taki przerzuca finansowe skutki zajścia wymienionych wyżej sytuacji na drugą stronę umowy, a mianowicie ubezpieczyciela.

Obrazy mogą nieść za sobą naprawdę różnorodne treści. W zależności o tego, jaką techniką ...

Więcej

Międzywodzie to niewielka nadmorska miejscowość o charakterze letniskowym. Jej nazwa doskonale ...

Więcej

Rattan to zbiorowa nazwa palm z rodziny arekowatych, rosnących w tropikach Południowo-Wschodniej ...

Więcej

Teatr to jedna z powszechnie dostępnych, a jednak elitarnych rozrywek. W naszym wspaniałym kraju ...

Więcej

Dzieciństwo to okres, który większość z nas wspomina bardzo dobrze. Jest to okres w życiu ...

Więcej